به وب سایت یک نویسنده‌مهندس خوش آمدید

با کمک من، نام‌تان بیش از جان‌تان زنده خواهدماند.

A new beginning

I officially started writing memoirs since 1994, first year of high school. In year 2000 till 2002, the first two years of university, I wrote a journal every night. I wrote all about what had happened, whom I have seen that day. What was going on in every corner that I went.

I wrote about my crushes, my feelings and what I wanted to do. I wrote in detail about every event that I went. We went hiking and mountain climbing back then, we had social events like Eftari in Ramadan.

It’s absolutely amazing how much memories I have gathered in writing, pictures and even film from 20 years ago.

Just recently I found them all again. I read them and I wept. Remembering who I used to be. Seeing who I have become. How much I have changed. What I have lost and what I have gained.

How much I used to write about everything. How sad I am that I stopped doing so for so many years.

I am glad that I‘ve done that so many years ago and I’ve started again. I write to know myself. I read to find myself. I document to take out the lesson for me and others. To trigger growth and not to repeat the same mistakes all over again.

This is a new beginning to shape a legacy. It started 20 years ago, was lost for so many years but now it’s time to start again.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دانلود آنی این کتاب فقط کافی است ایمیل خودتان را در قاب زیر وارد کنید (پس از وارد کردن ایمیل کتاب به طور خودکار به پوشۀ دانلودهای سیستم شما اضافه خواهد شد):