به وب سایت یک نویسنده‌مهندس خوش آمدید

با کمک من، نام‌تان بیش از جان‌تان زنده خواهدماند.

بتن مگر

زین پس در این ستون به صورت هفتگی مطالب تازه منتشر می‌شود. هر شنبه، تجربه‌های هفته‌ای که گذشت را می‌نویسم. نوعی زندگی‌نگاری هفتگی. فرصتی است برای دیدن و شنیدن بهتر، برای تقویت توجه‌ام به همه چیز و درآوردن نکته‌های ناب. مرور زندگی و تعمق بیشتر در آن برای ساختن آینده‌ای غنی‌تر.

امید که همراهم باشید و شما هم از زندگی‌تان به راحتی عبور نکنید.

هفته ۷ سال ۱۴۰۳: با غر آغازیدن

هفته ۸ سال ۱۴۰۳: دکتربازی

هفته ۹ سال ۱۴۰۳: تولدبازی

هفته ۱۰ سال ۱۴۰۳: نمایشگاه کتاب

هفته ۱۱ سال ۱۴۰۳: رئیس‌جمهوری که درگذشت

هفته ۱۲ سال ۱۴۰۳: لیگ برتری که خس‌تر استپ

هفته ۱۳ سال ۱۴۰۳: ساختن سلیقه

هفته ۱۴ سال ۱۴۰۳: انتخاب دبیرستان و گزینه‌های مزخرف

هفته ۱۵ سال ۱۴۰۳: انتخابات

هفته ۱۶ سال ۱۴۰۳: موفقیت در ایران

هفته ۱۷ سال ۱۴۰۳: چالش ۳۰ روزه فیلم

 

برای دانلود آنی این کتاب فقط کافی است ایمیل خودتان را در قاب زیر وارد کنید (پس از وارد کردن ایمیل کتاب به طور خودکار به پوشۀ دانلودهای سیستم شما اضافه خواهد شد):