به وب سایت یک نویسنده‌مهندس خوش آمدید

با کمک من، نام‌تان بیش از جان‌تان زنده خواهدماند.

There comes a time

There comes a time in life when you realize that there is no human being in this whole wide world that can give you what you want.

There comes a time that you know nothing can fill the void you feel inside. (if there is any.)

No matter what caused the void, who is responsible or how big it is, there comes a time that there will be no filling but just healing.

 Healing instead of suffering. Healing with love and kindness to yourself.

There comes a time that love itself will be the cure not anyone or anything else.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دانلود آنی این کتاب فقط کافی است ایمیل خودتان را در قاب زیر وارد کنید (پس از وارد کردن ایمیل کتاب به طور خودکار به پوشۀ دانلودهای سیستم شما اضافه خواهد شد):