خاطره نویسی

رازهای ماندگاری ۲ | دیگران

اغلب اوقات به دیگران بیش از خود اهمیت می‌دهیم. به ما یاد ندادند که مهمترین ارتباط در زندگی، ارتباط با خود است. احترام به خود و شفقت به خود

رازهای ماندگاری ۱ | خود

هرکسی در زندگی میلی شدید دارد. بعضی میل به قدرت، برخی میل به ثروت و عده‌ای میل به آزادی و شاید ده‌ها میل دیگر که هرکس برای ارضای آن

چگونه نوشتن را راحت‌تر شروع کنیم؟

شاید برای کسی که نوشتن، همراه همیشگی زندگی‌اش بوده، این سوال کمی مضحک باشد. نوشتن برای من گاهی نقش والد، رفیق و حتا خدا را بازی کرده است. بنابراین

دفتر خاطرات یک نویسنده

من در زندگی فیلم زیاد دیدم. فکر کنم بیشتر از وعده‌های غذایی عمرم فیلم دیده باشم. اگر مرا ببینید، باور می‌کنید که امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر فیلم دیدن

خاطرات کتابی : یک ژانر تازه متولدشده

بااینکه خودم تجربه‌هایی از این دست زیاد داشتم، اما اولین بار بود که با چنین نوعی از خاطرات آشناشدم. اشتباه نکنید، منظور از خاطرات کتابی، کتاب خاطرات نیست. بلکه

فیلم نگاری

Dear Diary

The man who invented Christmas

I think I found the best Christmas movie ever. All the movies I have seen about Christmas or all the holiday movies, this one was by far the best.

How to do nothing

Have you ever been in a situation where a certain someone was in pain and you could do nothing? I have. I don’t know how to help? I don’t

?Why writing

Writing has always been my best friend. The one who has never left me although I have, for many years. It has been my compass. I was lost without

A new beginning

I officially started writing memoirs since 1994, first year of high school. In year 2000 till 2002, the first two years of university, I wrote a journal every night.